ธนาคารเวลา (Time Bank)

0
480

Source: รายการเจาะใจ : คอลัมนิสต์ นที เอกวิจิตร – ธนาคารเวลา [28 เม.ย 61] – YouTube

How does time banking work?

The idea behind time banking is simple. An individual or entity provides a time-based service to another entity. This service could be anything which requires time, such as IT services, consultation, childcare, hairdressing, gardening, construction, tutoring or any other time-consuming activity. The time spend providing the service is recorded in a time bank. Time-based units accumulate in the time bank and can be used to purchase time-based services from other individuals when needed. (https://www.moneyland.ch/en/time-banking-currency-switzerland-guide)

ธนาคารเวลา คือ การที่บุคคลได้ให้บริการกับคนอื่นๆ การบริการนี้จะเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องใช้เวลา เช่น การบริการทางด้านไอที การให้คำปรึกษา การดูแลเด็กเล็ก การทำผม การทำสวน การก่อสร้าง การสอนหนังสือ หรือ กิจกรรมอื่นๆ โดยการบริการที่ใช้เวลาเหล่านี้จะถูกบันทึกในธนาคารเวลา เวลาทั้งหมดจะถูกสะสมไว้และนำไปใช้จ่ายเพื่อขอรับบริการจากบุคคลอื่นๆในเวลาที่ต้องการได้

Previous articleเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือ สิ่งที่เราควรมี
Next articleOver the Moon (2020)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here